Ukážky realizovaných a aktuálnych projektov

Skupina investorov sa orientuje na stredne veľké projekty predovšetkým v rezidenčnej oblasti. Ide o kvalitné, avšak cenovo dostupné bývanie.

Pre úroveň štandardu bytov, je rozhodujúca potreba a predstavy klienta, klient je ten, kto určuje limity. Nové projekty vznikali na zelenej lúke, rekonštruk- ciou obydlí, ale aj priemyselných objektov. V projektoch je vytváraný priestor aj pre občiansku vybavenosť, ktorá kvalitu bývania ešte podčiarkuje. Časť výstavby bola orientovaná na tzv. druhé bývanie, ktoré umožňuje plnohodnotné trávenie voľného času.

Skúsenosti z takmer 30 projektov priniesli do pozornosti investorov spojenie bývania s prírodou – environmentálne citlivý prístup, úsporu enegie – nízkoenergetický štandard, optimalizáciu dispozičných riešení bytov. Snahou je vytvárať komplexy s príjemnou atmosférou bývania podporujúce rozvoj spoločenských vzťahov, viacgeneračné bývanie, bezpečnosť...

Viac podrobností nájdete na www.cereinvest.cz

  


created by catmedia