Spoločnosť CERE Invest Biely Kostol, s.r.o.

Spoločnosť Cere Invest Biely Kostol, s.r.o. patrí do skupiny firiem, ktoré realizujú developerské projekty v Českej republike a v Slovenskej republike. Investorom v každom z doterajších 30 realizovaných projektov je holandská investičná skupina, ktorá v každom projekte spolupracuje s domácou českou, resp. slovenskou investičnou skupinou. Celkový objem investícií všetkých projektov prekročil sumu 120 mil. EUR.

Manažment vykonáva holandská spoločnosť CERE INVEST XI B.V. v spolupráci so slovenským partnerom PRODE,s.r.o..

Projekty sú financované čiastočne z vlastných zdrojov súkromných investorov.


Údaje o investorovi

CERE Invest Biely Kostol, s.r.o.
Zochova 5, 811 03 Bratislava 1
IČO 36 813 770
 

www.cereinvest.cz


 

created by catmedia